اولین افزونه تاریخ جلالی برای کانتائو منتشر شد

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

این افزونه فعلا به صورت یک کلاس به کانتائو ۲.۱۱ می‌باشد که با استفاده از آن می‌توان تاریخ میلادی را با هر نوع قالبی به صورت تاریخ خورشیدی نمایش داد.

https://contao.org/en/extension-list/view/persian-date.10009.en.html

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 3 و 2 برابر است با؟