کانتائو ویرایش ۲.۱۱.۵ منتشر شد

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

Contao version 2.11.5 is available. The bugfix release fixes a couple of issues, including the SOAP compression problem in PHP 5.4, the IDNA URL converting issue and the TinyMCE relative URLs problem.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 5 و 8 را محاسبه نمایید.