کانتائو ویرایش ۲.۱۱.۹ منتشر شد

توسط Hamid Abbaszadeh (دیدگاه‌ها: 0)

Contao version 2.11.9 is available. The bugfix release fixes a couple of issues including the missing save_callback call when a user is forced to change his password and the option to run multiple TinyMCE instances with different configurations on the same page.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 4 و 2 برابر است با؟