کانتائو ویرایش ۲.۱۰.۱ منتشر شد

by Hamid Peywasti

کانتائو ویرایش ۲.۱۰.۱ منتشر شد

کانتائو ویرایش ۲.۱۰.۱ در دسترس است. انتشار نگهداری فراهم می کند رفع ثبات را برای نسخه 2.10 شاخه و TinyMCE ویرایشگر به روز رسانی به ویرایش ۳.۴.۴ (که رفع IE9 مسائل چند).

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 9 and 5.
خوراک اخبار