کانتائو ویرایش ۲.۱۱.۳ منتشر شد

by Hamid Peywasti

جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

کانتائو ویرایش ۲.۱۱.۳ منتشر شد. در این نسخه پایداری کانتائو افزایش یافته و چندین باگ امنیتی رفع شده است. همچنین یکی از ضعف‌ها در قسمت مدیریت وظایف بهبود یافته است.

مرکز وظایف

در این قسمت موقع ویرایش وظایف کاربران، محدویت‌ها به درستی در نظر گرفته نشده بودند و اعضاء مختلف می‌توانستند وظایف دیگران را ویرایش کنند. این مشکل رفع شده است.

.htaccess.default

یک بهبود برای فایل .htaccess.default انجام شده است. به عنوان مثال، دانلود معیوب در اینترنت اکسپلورر ۸ رفع شده است. کد جدید از HTML5 Boilerplate projek گرفته شده است. اعمال این تغییرات در این فایل توصیه می شود.

عنوان دیگر تغییرات

  • The Stylect drop-down menus are now aligned correctly
  • The module wizard drop-down menus (page layout) are now duplicated correctly
  • The FAQ and comments module do not throw an error anymore when empty
  • The mediabox support for .mp4 files has been restored
  • Uploaded images are now resized correctly (maximum image dimensions)
  • The e-mail address from the root page is used as form sender address
  • The IDNA library (URLs with special characters) is now compatible with PHP 5.2
  • The extension manager does not skip modules anymore when handling runonce.php files

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید Github.com یا changelog را ببینید.

 

این نسخه را می‌توانید از وب‌سایت رسمی کانتائو دانلود نمایید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 3 and 1?
خوراک اخبار