کانتائو ویرایش ۲.۱۱.۴ منتشر شد

by Hamid Peywasti

کانتائو ویرایش ۲.۱۱.۴ منتشر شد. در این .یرایش چند باگ امنیتی در مجوزهایی که به کاربران عادی اجازه استفاده از مجوزهای مدیر را می‌داد رفع شده است.

این بروزرسانی در وب‌سایت‌هایی که کاربران عادی دارند به شدت توصیه می‌شود. اگر در وب‌سایت فقط کاربر مدیر وجود دارد، شما با مشکلی مواجه نخواهید شد.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 4 and 9.
خوراک اخبار