کانتائو ویرایش ۳.۰.بتا۱ منتشر شد

by Hamid Peywasti

کانتائو ویرایش ۳.۰.بتا۱ منتشر شد. لطفا این نسخه را برای وب‌سایت‌های اصلی استفاده نکنید! این انتشار را برای امتحان وب‌سایت‌ یا افزونه‌هایتان دانلود کنید.

شما می‌توانید مروری اجمالی بر ویژگی‌های اصلی را از یادداشت‌های کنفراس ۲۰۱۲ کانتائو بیابید که  از اینجا می‌توانید دانلود کنید. همین‌طور اطلاعات بیشتر را می توانید در GitHub یا در تغییرات کانتائو بیابید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 6 and 5.
خوراک اخبار